Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.6.5.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 12.04.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta

IR.I.7840.6.5.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 12.04.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla P4 Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą,inwestycja na działce nr 228/2, m. Czekarzewice II, gm. Tarłów

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 29.10.2018
Obowiązuje od : 30.10.2018
Obowiązuje do : 13.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Agnieszka Mucha