Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.26.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

IR.II.746.26.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej przy budynku nr 1 od strony południowej na terenie 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku – Zdroju, na działce o nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 26.11.2018
Obowiązuje od : 29.11.2018
Obowiązuje do : 13.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met