Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954”. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 430/24, 430/25, 430/26, 430/27 oraz 430/28, obręb nr 0017 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 30.11.2018
Obowiązuje od : 06.12.2018
Obowiązuje do : 20.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met