Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony w dniu 11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.612.2018.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap II, na terenie gminy Masłów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.12.2018
Obowiązuje od : 04.12.2018
Obowiązuje do : 18.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba