Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Zalesie w Kielcach, na działkach o nr ewid. 639/167 i 639/170, w obrębie ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2019
Obowiązuje od : 18.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch