Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.29.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym PKP, inwestycja pn. „Budowa łącznika technologicznego Kielce Górników Staszicowskich - Słowik”, inwestycja na działkach nr 629 i 639/176, obręb 19, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2019
Obowiązuje od : 10.12.2018
Obowiązuje do : 24.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda