Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954 na działkach o nr ewid. 430/24, 430/25, 430/26, 430/27, 430/28 obręb 0017 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy".

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 14.01.2019
Obowiązuje od : 17.01.2019
Obowiązuje do : 31.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met