Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 19.11.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 27.12.2018r. pismem z dnia 18.12.2018r., znak: 127/TS/2018/BO/INT, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.01.2019
Obowiązuje od : 15.01.2019
Obowiązuje do : 29.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba