Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16.01.2019r., wydał decyzję Nr 1/19, znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2019
Obowiązuje od : 21.01.2019
Obowiązuje do : 04.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba