Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.612.2018.MK i 11.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.040.2019.MK została wydana decyzja Nr 1/19 z dnia 16.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2019
Obowiązuje od : 21.01.2019
Obowiązuje do : 04.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba