Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.112.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków, w zakresie wykonania przejść sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 756 - przejście poprzeczne przyłącza ø160 mm w km: 40+950 oraz przejście poprzeczne sieci ø200 mm w km: od 41+810 do km:41+817 oraz pod drogą wojewódzka nr 764 - przejście poprzeczne sieci ø200 mm w km:39+500, na działkach o nr ewid. 979/2, 984/2, 995/1, 1048/4, 1048/7, 992/2, 994/2 obręb 0018, jednostka ewid. 260416_2 Raków.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 30.01.2019
Obowiązuje od : 31.01.2019
Obowiązuje do : 14.02.2019
Data wytworzenia : 30.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch