Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.01.2019r., wydał decyzję Nr 3/19, znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie gmin Nagłowice i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2019
Obowiązuje od : 04.02.2019
Obowiązuje do : 18.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba