Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 02.10.2018r. (pismo z dnia 19.09.2018r., znak: DPP-DK78-N-82/2018), uzupełniony pismem z dnia 29.11.2018r., znak: DPP-DK78.N-P/246/2018, została wydana decyzja Nr 3/19 z dnia 29.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2019
Obowiązuje od : 04.02.2019
Obowiązuje do : 18.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba