Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.4.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 2/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 2/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na „Rozbudowę i zagospodarowanie stacji Gołuchów – II etap”, inwestycja na działkach o nr ewid.: 715/5, 715/6, 715/18, 715/19, 715/21, 715/23, 715/25, 715/27, 715/29, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, 715/31, obręb: 18 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije oraz o nr ewid. 1693, obręb: 8 Jasień, jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2019
Obowiązuje od : 13.02.2019
Obowiązuje do : 27.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda