Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.32.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym na inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV o długości 9 m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 16+650 linii kolejowej nr 075 Rytwiany - Połaniec", inwestycja na części działki nr ewid. 869/3, obręb 0005 Łęg, jednostka ewid. 261205_5 Połaniec

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 21.02.2019
Obowiązuje od : 25.02.2019
Obowiązuje do : 11.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda