Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.6.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. o wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Opatowskiego o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

IR.I.7840.6.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. o wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Opatowskiego z dnia 29.11.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr OPA4421A, dz. nr 228/2 msc. Czekawice II, gm. Tarłów

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 04.03.2019
Obowiązuje od : 05.03.2019
Obowiązuje do : 19.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Agnieszka Mucha