Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.1.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 13/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 13/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące budowę dwunastu przejść poprzecznych oraz włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 753 i nr 756. W pasie drogi wojewódzkiej nr 753 przejścia w km: 14+880, 15+190, 16+180, 16+360, 16+361, 16+470, 16+710, 16+800, w pasie drogi wojewódzkiej nr 756 przejścia w km: 20+744, 21+143, 21+511, 22+140 oraz włączenie do istniejącej studni w km: 19+920. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid. 40/5, 40/6, 40/7, 40/1, 1/1, 40/3, 40/2, obręb 0018 Trzcianka, na działkach o nr ewid. 69/2, 14/2, 15/2, obręb 0008 Wólka Milanowska oraz na działce o nr ewid. 40/2, obręb 0020 Dębniak, w jednostce ewid. 260413_2 Nowa Słupia.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 04.03.2019
Obowiązuje od : 05.03.2019
Obowiązuje do : 19.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch