Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 06.11.2018r. (data wpływu do tut. organu 14.11.2018r.), pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.43.2019.KA oraz pismem bez znaku z dnia 10.04.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.04.2019
Obowiązuje od : 17.04.2019
Obowiązuje do : 01.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba