Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.13.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej uzbrojenia terenu” na działce o nr ewid. 24/1; obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.04.2019
Obowiązuje od : 23.04.2019
Obowiązuje do : 07.05.2019
Data wytworzenia : 17.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora