Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 24/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 24/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie przejścia poprzecznego rurociągiem wód geotermalnych o długości 16,75 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 768, w km 51+996, na działce nr ewid. 1190, obręb 0001 Kazimierza Wielka, w jednostce ewid. 260303_4 Kazimierza Wielka.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.05.2019
Obowiązuje od : 09.05.2019
Obowiązuje do : 23.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch