Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 14.11.2018r, pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.43.2019.KA oraz pismem bez znaku z dnia 10.04.2019r., została wydana decyzja Nr 8/19 z dnia 28.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.26.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2019
Obowiązuje od : 29.05.2019
Obowiązuje do : 12.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba