Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.05.2019r., wydał decyzję Nr 8/19, znak: SPN.III.7820.1.26.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km ok. 77+258 do km ok. 84+001 na odcinku: od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2019
Obowiązuje od : 29.05.2019
Obowiązuje do : 12.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba