Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.20.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15kV o długości ok. 49m, przybliżony kilometraż trasy 127+523 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, inwestycja na działce nr 1461/29, obręb: 0001 Budy, jednostka ewid. 260501_2 Fałków

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 03.06.2019
Obowiązuje od : 06.06.2019
Obowiązuje do : 20.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda