Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.21.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 419/4, 419/5, 419/6, 419/10, 419/11, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 260101_5 Busko-Zdrój

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 03.06.2019
Obowiązuje od : 06.06.2019
Obowiązuje do : 20.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla