Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr OPA444OB wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 199/1 w m. Sadomice, gm. Sadowie

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 10.06.2019
Obowiązuje od : 14.06.2019
Obowiązuje do : 28.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Elżbieta Hatalska