Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w miejscowości Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25) na działce nr ewid. 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2" - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.06.2019
Obowiązuje od : 14.06.2019
Obowiązuje do : 28.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch