Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.05.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/05/233/MM, uzupełniony pismami z dnia 15.07.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/07/272/MM, oraz z dnia 22.07.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/07/285/MM, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – odcinek I””, na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.

Metryka strony

Data publikacji : 29.07.2019
Obowiązuje od : 29.07.2019
Obowiązuje do : 12.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz