Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE 110 o długości w obrębie terenu zamkniętego ok. 1800,0 m”. Inwestycja na działkach nr ewid. 5981/66, 5981/38, 5981/39, 5981/37, 5981/36, 5981/35, 5981/34, 5981/121, 5981/84, 5981/81, 5981/78, 5981/77, 5981/76, 5981/75, 5981/74, obręb 0001 Staszów, jedn. ewid. 261207_4 Staszów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.07.2019
Obowiązuje od : 02.08.2019
Obowiązuje do : 16.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch