Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Jakubowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 215,100, na działce o nr ewid. 195 w obrębie ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.07.2019
Obowiązuje od : 02.08.2019
Obowiązuje do : 16.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met