Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.15.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000. Linie rozgraniczające teren inwestycji, obejmują nieruchomości bądź ich części oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1/59, 1/31, 1/34, 1/42; obręb ewid. 0038; jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski. Działki stanowiące tereny wód płynących do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji nr: 1/22, 1/19; obręb ewid. 0038; jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski. Teren zajęty w ramach ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej obejmują nieruchomości lub ich części oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1/39, 2, 3, 1/45, 1/49, 1/51, 1/57 obręb ewid. 0038; jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski, 10, obręb ewid. 0043, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 177.24 KB
    Data publikacji : 30.08.2019 12:19

Metryka strony

Data publikacji : 30.08.2019
Obowiązuje od : 02.09.2019
Obowiązuje do : 16.09.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Justyna Napora