Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.37.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa garażu do przechowywania sprzętu czołgowosamochodowego wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, przebudowa zagospodarowania terenu na terenie kompleksu wojskowego K-3345 Kielce przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach” na działce o nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 94.39 KB
    Data publikacji : 30.08.2019 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 30.08.2019
Obowiązuje od : 02.09.2019
Obowiązuje do : 16.09.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Justyna Napora