Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.24.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2019r. dotyczące odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2019r. dotyczące odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXIII/2019 z dnia 19.08.2019r., znak: IR.II.746.24.2019, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strunobetonowej wieży antenowej o wysokości 21,5 m w km 24+153,53 linii kolejowej nr 70 Chmielnik-Grzybów na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mijanki lk 70 na szlaku Chmielnik-Grzybów”. Inwestycja na działce o nr ewid. 188/1, obręb 0010. Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 304.8 KB
    Data publikacji : 05.09.2019 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 05.09.2019
Obowiązuje od : 09.09.2019
Obowiązuje do : 23.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Magdalena Met