Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku Gminy Starachowice, dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr X/2019 z dnia 13.05.2019r., znak: IR.II.746.6.2019

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, działającej przez pełnomocnika z dnia 30.07.2019r., dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr X/2019 z dnia 13.05.2019r., znak: IR.II.746.6.2019 dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr ewid. 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.09.2019
Obowiązuje od : 13.09.2019
Obowiązuje do : 27.09.2019
Data modyfikacji : 12.09.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met