Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.43.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej, w ciągu linii kolejowej Nr 70 na działce o nr ewid. 868/2, w obrębie ewid. 0017 Raczyce, w jednostce ewid. 260102_2 Gnojno - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.09.2019
Obowiązuje od : 13.09.2019
Obowiązuje do : 27.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla