Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 28.06.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 05.08.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.85.2019 i z dnia 12.08.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.85-1.2019, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 (km ok. 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km ok. 4+180)” na terenie gminy Radoszyce została wydana decyzja Nr 13/19 z dnia 03.10.2019r., znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2019
Obowiązuje od : 09.10.2019
Obowiązuje do : 23.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba