Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2019 r. dotyczące przekazania odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2019 r. dotyczące przekazania przy piśmie z dnia 19.08.2019r. Znak: IR.I.7840.6.4.2019 do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odwołania Pani Jolanty Lewandowskiej reprezentującej spółkę P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.07.2019 r. Znak: IR.I.7840.6.4.2019 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018Sa z dnia 23.01.2019 r. Znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPA4444OB wraz z zewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanej na działce Nr 199/1 w m. Sadowie gm Sadowie.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 282.1 KB
    Data publikacji : 08.10.2019 10:00

Metryka strony

Data publikacji : 08.10.2019
Obowiązuje od : 10.10.2019
Obowiązuje do : 24.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Elżbieta Hatalska