Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.45.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa stanowiska postojowego do odstawiania awaryjnego uszkodzonych wagonów na torze nr 217 na stacji Kielce Herbskie wraz z wybudowaniem sieci hydrantowej i robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie” na działkach o nr ewid.: 1/10,1/24, obręb 10108, jednostka ewid. 266101_1.0008 miasto Kielce oraz 414/5, obręb 10109, jednostka ewid. 266101_1.0009 miasto Kielce – stanowiących teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 94.58 KB
    Data publikacji : 10.10.2019 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 10.10.2019
Obowiązuje od : 11.10.2019
Obowiązuje do : 25.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Justyna Napora