Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.49.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE o średnicy ø160 mm, o długości około L=155,00 m, pod torami kolejowymi, w msc. Trzcianki, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w km ok. 197,420-197,520 szlaku kolejowego nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków na działce o nr ewid. 271/8, obręb 0003 Sitkówka-Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 93.23 KB
    Data publikacji : 10.10.2019 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 10.10.2019
Obowiązuje od : 11.10.2019
Obowiązuje do : 25.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Justyna Napora