Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0004), oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.08.2019 r. id. P.2019.1379 jako działka nr 336/1 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Skalista”

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.10.2019
Obowiązuje od : 11.10.2019
Obowiązuje do : 25.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba