Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Urzuty, gm. Opatowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: Nr 161/4 o pow. 0,5295 ha i Nr 161/9 o pow. 0,6241 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn.: „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz - Annopol”

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.10.2019
Obowiązuje od : 30.10.2019
Obowiązuje do : 13.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba