Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.38.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej Sn 15 kV o długości ok. 110 m, w ciągu linii kolejowej nr 568 relacji Sitkówka-Nowiny - Górki Szczukowskie w km ok. 5.512. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/44, 87/148, 87/152, 87/173 obręb 0018 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 386.76 KB
    Data publikacji : 05.11.2019 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 05.11.2019
Obowiązuje od : 07.11.2019
Obowiązuje do : 21.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska