Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Starachowice, obręb 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.06.2019r. pod nr. P.2611.2019.1039, jako działka nr 191/2 o pow. 0,00231 ha (wydzielona z działki nr 191 o pow. 0,2201 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 304108T pn. ul. Młynarska

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.11.2019
Obowiązuje od : 06.11.2019
Obowiązuje do : 20.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba