Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.08.2019r. (pismo bez znaku), uzupełniony w dniach: 03.09.2019r. (pismo bez znaku) i 01.10.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – zbuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż DW Nr 762”, została wydana decyzja Nr 15/19 z dnia 28.11.2019r., znak:SPN.III.7820.1.11.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od km 9+765 do km 11+953, po prawej stronie drogi, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 02.12.2019
Obowiązuje od : 02.12.2019
Obowiązuje do : 16.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba