Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Gadka, gmina Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod Nr P.2611.2018.1949, jako działka Nr 316/4 o pow. 0,0022 ha (wydzielona z działki Nr 316/1 o pow. 0,0918 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15853 pn. Skarżysko-Kamienna – Mirzec (nowy Nr 0557 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.11.2019
Obowiązuje od : 29.11.2019
Obowiązuje do : 13.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba