Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obr. 0015), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 162/1 o pow. 0,0008 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Piekoszowska.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.11.2019
Obowiązuje od : 29.11.2019
Obowiązuje do : 13.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba