Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gm. Ruda Maleniecka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: - Nr 25/1 o pow. 0,1254 ha, Nr 25/2 o pow. 3,07 ha, Nr 667/1 o pow. 0,0134 ha, Nr 667/2 o pow. 0,18 ha, Nr 667/3 o pow. 0,0108 ha i Nr 667/4 o pow. 0,84 ha (obręb Ruda Maleniecka), - Nr 830/3 o pow. 0,0677 ha i Nr 830/4 o pow. 0,4345 ha (obręb Cieklińsko), zajętych pod drogę publiczną Nr 479 pn. „Radomsko - Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie”(nowy Nr 42).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.12.2019
Obowiązuje od : 03.12.2019
Obowiązuje do : 17.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba