Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 23.12.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję 4/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 16.09.2019r., znak: B-II.672.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – wybuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T – ul. Szewska”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2020
Obowiązuje od : 07.01.2020
Obowiązuje do : 21.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba