Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020r. o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku PKP S.A., al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającej przez pełnomocnika z dnia 28.08.2019r. (data wpływu do tut. organu: 03.09.2019r.), uzupełnionego w dniach 23.09.2019r. i 07.01.2020r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dworca kolejowego Kielce, budowie dworca tymczasowego, budowie wiaty z miejscem tymczasowego gromadzenia odpadów, przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, budowie instalacji odwodnienia terenu oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń, na działce o nr ewid. 1/50, w obrębie ewid. 0016 Kielce, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 350.16 KB
    Data publikacji : 08.01.2020 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 08.01.2020
Obowiązuje od : 09.01.2020
Obowiązuje do : 23.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla