Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.55.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją techniczną światłowodową, na działce nr ewid. 127, w obrębie ewid. 0013 Busko-Zdrój, w jednostce ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 371.45 KB
    Data publikacji : 15.01.2020 09:30

Metryka strony

Data publikacji : 15.01.2020
Obowiązuje od : 15.01.2020
Obowiązuje do : 29.01.2020
Data modyfikacji : 15.01.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla