Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika z dnia 30.08.2019r., pismo znak: SLK.W.41.2019, uzupełniony w dniu 21.11.2019r., pismem znak: SLK.W.44.2019, została wydana decyzja Nr 1/20 z dnia 27.01.2020r., znak: SPN.III.7820.1.12.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gminie Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 - w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim".

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.01.2020
Obowiązuje od : 30.01.2020
Obowiązuje do : 13.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba